Tietoa yhdistyksestä

199l_tietoa0-luvun alkupuolen laman seurauksena työttömien lukumäärä Kurikassa kasvoi voimakkaasti. Tämä antoi vuonna 1995 sysäyksen perustaa kaupunkiin Kurikan Työnhakijat ry-niminen yhdistys, minkä toiminta perustui aluksi harrastus- ja virkistystoiminnan järjestämiseen työttömille. Yhdistys on täysin poliittisesti ja uskonnollisesti riippumaton.

Vuonna 1997 palkattiin yhdistykselle ensimmäinen kokopäiväinen toiminnanohjaaja RAY:n rahoittamalla 3-vuotisella projektilla. Samaan aikaan aloitettiin myös työllistäminen, koska RAY sekä muut rahoittajat vaativat muutakin kuin harrastus- ja virkistystoimintaa. Tuolloin aloitettiin myös säännöllinen ruokailun järjestäminen työttömille sekä kotipalvelu.

Vuoden 2000 kesäkuun alussa aloitettiin uusi projekti ”Työkyvyn ylläpitäminen ja syrjäytymisen estäminen”. Rahoitus oli työvoimapoliittista projektitukea, jota haettiin Etelä-Pohjanmaan TE-keskukselta. Tämän projektin aikana työllistettiin kaikkiaan yli 40 työtöntä. Suurimmalta osalta 6 kk. kestäneiden työsuhteiden lisäksi oli myös muutamia 12 kk. kestäneitä työsuhteita. Rahoitus hoidettiin pääasiassa yhdistelmätuella ja osa Kurikan kaupungin tuella. Näiden tukien lisäksi yhdistys joutui käyttämään myös omaa rahoitusta palkkoihin sivukuluineen. Työtehtävät sijoittuivat yhdistyksen keittiölle, ompelu- ja kudontaosastolle, puu- ja metallipajalle sekä kotitaloustyöhön.

Nykyisin yhdistys toimii noin 28 henkilön voimin.Toiminnanohjaajan ja keittäjän työsuhteet on rahoitettu kaupungin toiminta-avustuksella omaa rahaa lisänä käyttäen. Muut työsuhteessa olevat ovat joko kaupungin edelleensijoittamina tai palkkatuetussa työssä.

Suurin osa yhdistyksessä toimivista henkilöistä on kuntouttavassa työtoiminnassa olevia.

Yhdistyksen henkilöjäsenmäärä vuonna 2019 on noin 150 joista osa on ns. kannatusjäseniä. Jäsenmaksu v. 2019 on 6 €.

Vuoden 2004 helmikuusta lähtien yhdistyksen toiminnanohjaajana on toiminut Sirpa Uusimäki.